Tübitak Nedir ? Tübitak Çalışma Alanları Nelerdir?

Türkiyenin Bilim ve Teknoloji Merkezi olan TÜBİTAK, ülke ekonomisini önemli oranda destekleyen önemli bir kurumdur. Tübitak, yarışma, proje ve bursları ile günümüzün en verimli kamu kurumları arasındadır. Tübitak nedir çalışma alanları nelerdir? Tübitak Proje Kodları Ne anlama gelir?

Türkiye’nin en önemli kamu kurumlarının başında olan TÜBİTAK , ülkemizin bilim ve teknoloji fikirlerinin hayat bulduğu, gelişimin daimi olduğu, girişimciler ve fikir sahiplerinin buluştuğu önemli bir ortak noktadır. Peki tam anlamıyla Tübitak Nedir ?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında öğrenci, mezun, çalışan ya da şirket demeksizin kriterlerine uygun olan fikirlere destek ve danışmanlık veren Tübitak , ülke refahı için gerekli olan gelişimi destekleyen önemli kurumlardandır.

Her yıl onbinlerce proje başvurusu alan Tübitak nedir çalışma alanları nelerdir , gelin birlikte bakalım.

Tübitak Nedir ?

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK nedir kısaca anlatmak gerekirse, TÜBİTAK tam bir bilim merkezidir. Ülkemizde gerçekleştirilmek istenen yerli bilimsel girişimlerin desteklenmesi ve bu süreçte çalışma yapan uzmanlara danışmanlık vermesi amacı ile 1963 yılında kurulan TÜBİTAK, alanında uzman kişilerin birlikte çalıştığı bir kurumdur.

Tübitak Nedir Çalışma Alanları Nelerdir ?

 

Tübitak, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimini desteklemek ve yönlendirmek için kurulmuş bir kurumdur. Bu yönü ile Tübitak Nedir Çalışma Alanları Nelerdir sorusunun cevabı tek bir cevapla kısıtlanmamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Doğa Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • Yerli Teknoloji
 • Temel Bilimler
 • Tıp
 • Mühendislik Alanları
 • Tarım ve Hayvancılık
 • Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
 • Elektronik ve Kriptoloji
 • Bilgi Teknolojileri
 • Uzay Teknolojileri
 • Akademik Çalışmalar.

TÜBİTAK Görevleri Nelerdir ?

 

11462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan kurum, kurulduğu ilk dönemde devlet kurumlarını biilimsel yönlerden desteklemek ve bilimsel gelişimlerin kamu bazında danışmanlığını yürütmekteydi.

Zamanla Türkiye’nin hızla gelişmesi ile teknoloji ve bilime daha fazla değer vermesi sonucunda kurumun çalışma alanları, görevleri, misyon ve vizyonu daha geniş bir alana yayıldı. 

 

Bu doğrultuda kurum,

 • İlköğretim ve lise dengi okullarda okuyan teknolojiye meraklı öğrencileri proje geliştirme sürecinde desteklemek,
 • Üniversite öğrencilerine ve akademik kadro üyelerine kurumun çalışma alanları içerisinde bulunan bilimsel çalışma süreçleri boyunca destek ve danışmanlık sağlamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflediği bilimsel ve teknolojik çalışmalarda aktif rol almak,
 • Bilim ve teknolojinin bir arada bulunduğu AR-GE projeleri üretmek,
 • Ülkenin sanayi gelişimine katkı sağlayacak yenilikler bulmak,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek, ülke gelişimine katkı sağlayacak fikirleri desteklemek,
 • Gelecekte başarılı olacak bilim adamı adaylarını çok erken dönemlerde keşfederek, onlara eğitim ve maddi destek sağlamak,
 • Bilim ve teknoloji alanlarında yayın hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
 • Üretimi destekleyici çalışmalar yapmak ve
 • Yurt dışı teknoloji ve bilim etkinliklerinde ülkemizi temsil edecek çalışmaları desteklemek.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz TÜBİTAK görevleri , kurumun çalışma alanlarına uygun genel tanımlamalardır.

 

1993 yılından itibaren çok sayıda yeni görev üstlenen kurum başarılı öğrencilere burs verme, akademik çalışmaları destekleyecek harcirah ve burs imkanları sunma ve projelerin yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sunulmasını destekleyecek protokol izinlerinin verilmesini sağlamak gibi çok sayıda faydalı görevi de üstlenmektedir. Bu görevler ile ülke gelişimini destekleyecek Tübitak projeleri dönem dönem açtığı yarışmalar ile seçilmektedir.

TÜBİTAK Birimleri Nelerdir ?

 

Tübitak, çok fazla birimi olan, tamamen bilime dayalı bir hiyerarşiye sahiptir. Bu noktada kurum

 • Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
 • Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 • Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
 • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan

birimlerine sahiptir. Her birim kendi içerisinde bilimsel çalışmalar yürütürken; Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ve Medya ve Dijital İletişim Müdürlüğü gibi birbirinden ayrı başkanlıklarda olmasına rağmen aynı amaç için bir araya gelen birimler de bulunmaktadır.

 

Bu noktada TÜBİTAK, bir projeler kurumudur. Aynı anda yüzlerce proje farklı birimlerde yürütülürken, bir yandan da çok sayıda birimin el birliği ile yürüttüğü ortak projeler bulunmaktadır.

Tübitak Destekleri Nelerdir ?

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Akademik, Sanayi, Kamu, Bilimsel Etkinlik ve Bilim ve Toplum ana çalışma alanlarında farklı özelliklere sahip destekler sağlamaktadır. Bu destekleri sağlarken her birimi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda hem akademik hem de maddi yönlerle beslemektedir.

Tübitak Bursu Nedir ? Tübitak Bursu Ne Kadardır ?

 

Ülkemizde üniversite sınavına giren ve sınav sonucunda ilk 5000 ‘e girme hakkı kazanan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Genetik, Tarih ve Felsefe gibi temel bilim dallarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine aylık 250 TL burs verilmektedir. Bu kapsamda kurumdan destek alan her yıl 5000 yeni Tübitak bursiyeri bulunmaktadır.